Elektronikus ügyintézés
Kiadás dátuma: 2019.09.24.

Korai fázisú vállalkozások és korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása

Az SZTNH hatáskörébe tartozó korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatban bővebb információkat a http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/korai-fazisu-vallalkozasok-es-korai-fazisu-vallalkozasokat-tamogato-vallalkozasok linken olvashat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az SZTNH hatáskörébe tartozó korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben elektronikus kapcsolattartásnak azonosításhoz kötött módon van helye.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

 1. A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával (pl. ügyfélkapu, részleges kódú telefonos azonosítás vagy tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány)
 2. Az SZTNH továbbra is biztosítja ügyfelei számára azt a lehetőséget, hogy beadványaikat elektronikus úton a megszokott ügyfélkapus azonosítást követően nyújtsák be
 3. Ügyfélkapus azonosításon alapuló partnerkártyás azonosítással
 4. Elektronikus aláírással

Általános tájékoztatás azonosítás nélkül (e-mailben) is kérhető.

Az SZTNH hatáskörébe tartozó korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatos beadványok kizárólag az SZTNH által erre rendszeresített, díjtalanul és regisztráció nélkül elérhető űrlapokon nyújthatók be és azokhoz az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében említett, kötelezően elfogadandó formátumú mellékletek csatolhatók.

A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyintézés során igénybe vehető űrlapok

 • Korai fázisú vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelme: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelme: űrlap letölthető   (v1.0.2 2018-02-23)
 • Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilatkozata: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • Nyilvántartásból történő törlési kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az SZTNH hatáskörébe tartozó korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyek intézése során a közjogi jogalanyokon — állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság — kívül az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője is elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Az ügyintézés menete a következő:

1. Válassza ki a megfelelő űrlapot és mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával, vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

Az algoritmus ellenőrzi a dokumentumok formátumát, és ha ez megfelel a jogszabályban előírtaknak, akkor Ön elkészült a beadvánnyal. Ezek után egy végső ellenőrzés következik.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére. Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről

 • vagy az Ön hivatalos tárhelyére,
 • vagy — elektronikus aláírással történt benyújtás esetén — az Ön által megadott e-mail címre.

További tudnivalók

Az SZTNH biztosítja a kétirányú elektronikus kommunikáció lehetőségét ügyfelei számára. Ennek megfelelően elektronikus ügyintézés esetén a Hivatal is elektronikus úton küldi meg értesítéseit, döntéseit az ügyfél hivatalos elektronikus elérhetőségére.

A Hivatal azonban csak abban az esetben képes ügyfélkapura és cégkapura (tárhelyre) dokumentumot küldeni, ha ügyfelei megadják számára az azok eléréséhez szükséges alábbi adatokat:

 • Ügyfélkapu esetében a négy természetes személyazonosító adat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve)
 • Cégkapu esetén a cég elnevezése és adószáma

Ezeket az adatokat ügyfeleink egyes űrlapokon az erre szolgáló mezők, míg más űrlapok esetében az egyéb, szabad szöveges mezők kitöltésével tudják megadni.

Figyelem! Ha beadványát elektronikus aláírással ellátva nyújtja be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül, az SZTNH-nak nem áll módjában a beadványra elektronikus úton, az ügyfél hivatalos kapcsolattartási elérhetőségére (ügyfélkapu vagy cégkapu tárhelyre) választ küldeni, mivel az elektronikus aláírás használata esetén nem ismert.

Figyelem! A cégkapuval történő kommunikáció informatikai kiépítése ellenére a NISZ Zrt. további fejlesztésének elkészüléséig az SZTNH a cégkapuval adatbiztonsági okokból csak korlátozottan tud kommunikálni és csak abban az esetben tud a cégkapura elektronikus dokumentumot küldeni, ha az erre irányuló kérelmet a cégkapu használatára igazoltan jogosult személy terjeszti elő és megadja a cégkapu címzéséhez szükséges adatokat (cég neve és adószáma). A fejlesztés megtörténtéig és az ahhoz való csatlakozásig ezért a cégkapuval történő kommunikáció korlátozott és a cégkapun kívüli egyéb hivatalos tárhelyek érhetőek el ügyfeleink számára az SZTNH-val történő elektronikus kapcsolattartás során.