Elektronikus ügyintézés
Kiadás dátuma: 2019.09.24.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC)

A kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásokról bővebb információkat olvashat a következő linken: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/kiegeszito-oltalmi-tanusitvany-spc

Az SZTNH hatáskörébe tartozó kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyekben a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője nem köteles elektronikus ügyintézésre, azonban elektronikus kapcsolattartásnak azonosításhoz kötött módon van helye.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

 1. A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával (pl. ügyfélkapu, részleges kódú telefonos azonosítás vagy tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány)
 2. Az SZTNH továbbra is biztosítja ügyfelei számára azt a lehetőséget, hogy beadványaikat elektronikus úton a megszokott ügyfélkapus azonosítást követően nyújtsák be
 3. Ügyfélkapus azonosításon alapuló partnerkártyás azonosítással
 4. Elektronikus aláírással

Általános tájékoztatás azonosítás nélkül (e-mailben) is kérhető.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyekben a beadványok elektronikus úton kizárólag az SZTNH által e célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával nyújthatók be. Az űrlapok az SZTNH honlapjának elektronikus ügyintézési felületén elérhetők, onnan letölthetők, kitölthetők és elmenthetők, majd azonosítást követően benyújthatók.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyekben az alábbi űrlapok vehetők igénybe:

 • Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem: űrlap letölthető   (v1.0 2018-01-25)
 • Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos kérelem: űrlap letölthető   (v1.0 2018-01-25)

Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyintézés során is igénybe vehető űrlapok:

 • Megváltoztatási kérelem: űrlap letölthető   (v1.4 2019-08-15)
 • Megsemmisítési/törlési/megszűnés megállapítása iránti/SPC érvénytelenségének vagy megszűnésének megállapítása iránti/SPC időtartama meghosszabbításának megvonása iránti kérelem: űrlap letölthető   (v1.2 2019-08-15)
 • Oltalom újra érvénybe helyezése iránti kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.2 2016-01-06)
 • Járulékos beadványok: űrlap letölthető   (v1.1 2018-03-23)
 • Adatváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem: űrlap letölthető   (v1.1.2 2017-12-22)
 • Iratbetekintés iránti kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.2 2017-12-22)
 • Név- és címváltoztatás tudomásulvételére irányuló kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.2 2018-10-04)
 • Jelzálogjog bejegyzése / Jelzálogjog törlése / Jelzálogjoggal biztosított követelés módosításának tudomásulvételére irányuló kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • (Al)használati jog bejegyzése iránti kérelem / (Al)használati jog törlése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély törlése iránti kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • Oltalomról való lemondás: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • Egyéb kérelem: űrlap letölthető   (v1.0.1 2018-02-23)
 • Kérelem elsőbbségi tanúsítvány elkészítésére: űrlap letölthető   (v1.0 2017-12-22)
 • Kérelem hiteles iratmásolat elkészítésére: űrlap letölthető   (v1.0 2017-12-22)

Az ügyintézés menete a következő:

1. Válassza ki a megfelelő űrlapot és mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával, vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

Az algoritmus ellenőrzi a dokumentumok formátumát, és ha ez megfelel a jogszabályban előírtaknak, akkor Ön elkészült a beadvánnyal. Ezek után egy végső ellenőrzés következik.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére. Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről

 • vagy az Ön hivatalos tárhelyére,
 • vagy — elektronikus aláírással történt benyújtás esetén — az Ön által megadott e-mail címre.

További tudnivalók

Az SZTNH biztosítja a kétirányú elektronikus kommunikáció lehetőségét ügyfelei számára. Ennek megfelelően elektronikus ügyintézés esetén a Hivatal is elektronikus úton küldi meg értesítéseit, döntéseit az ügyfél hivatalos elektronikus elérhetőségére.

A Hivatal azonban csak abban az esetben képes ügyfélkapura, cégkapura és hivatali kapura (tárhelyre) dokumentumot küldeni, ha ügyfelei megadják számára az azok eléréséhez szükséges alábbi adatokat:

 • Ügyfélkapu esetében a négy természetes személyazonosító adat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve)
 • Cégkapu esetén a cég elnevezése és adószáma
 • Hivatali kapu esetén a rövid név, valamint a KRID szám.

Ezeket az adatokat ügyfeleink egyes űrlapokon az erre szolgáló mezők, míg más űrlapok esetében az egyéb, szabad szöveges mezők kitöltésével tudják megadni.

Figyelem! Ha beadványát elektronikus aláírással ellátva nyújtja be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül, az SZTNH-nak nem áll módjában a beadványra elektronikus úton, az ügyfél hivatalos kapcsolattartási elérhetőségére (ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu tárhelyre) választ küldeni, mivel az elektronikus aláírás használata esetén nem ismert.

Figyelem! A cégkapuval történő kommunikáció informatikai kiépítése ellenére a NISZ Zrt. további fejlesztésének elkészüléséig az SZTNH a cégkapuval adatbiztonsági okokból csak korlátozottan tud kommunikálni és csak abban az esetben tud a cégkapura elektronikus dokumentumot küldeni, ha az erre irányuló kérelmet a cégkapu használatára igazoltan jogosult személy terjeszti elő és megadja a cégkapu címzéséhez szükséges adatokat (cég neve és adószáma). A fejlesztés megtörténtéig és az ahhoz való csatlakozásig ezért a cégkapuval történő kommunikáció korlátozott és a cégkapun kívüli egyéb hivatalos tárhelyek érhetőek el ügyfeleink számára az SZTNH-val történő elektronikus kapcsolattartás során.