Elektronikus ügyintézés
Kiadás dátuma: 2018.07.09.

Használati minták oltalma

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés ügyfélkapus regisztrációval vagy elektronikus aláírással vehető igénybe.

Használati minták oltalma

  • Új használati mintaoltalmi bejelentés: űrlap letölthető   (v1.3.4 2018-01-25)

Önnek lehetősége van használati mintaoltalmi bejelentések elektronikus úton történő benyújtására.

Figyelem! Használati mintaoltalmi bejelentési eljárás elektronikus úton történő kezdeményezése esetén kizárólag a bejelentés elektronikus úton való benyújtására van lehetőség, az eljárás további szakaszaiban az SZTNH papír alapon, postai úton kommunikál az ügyféllel.

A használati mintaoltalmi bejelentés benyújtásával kapcsolatban bővebb információkat olvashat a következő linken: http://www.sztnh.gov.hu/hami/

  • Adatváltozások: űrlap letölthető   (v1.1.2 2017-12-22)

A szolgáltatás igénybevételével iparjogvédelmi bejelentésekkel, illetve megadott oltalmakkal kapcsolatos adatváltozások bejelentésére (jogosult, feltaláló vagy képviselő nevében/elnevezésében vagy lakcímében/székhelyében történt változások, jogutódlás tényének lajstromban történő feltüntetésére irányuló kérelmek) van lehetőség elektronikus úton.

Az elektronikus bejelentési, illetve egyéb kérelem benyújtására ügyfélkapu regisztrációval illetve elektronikus aláírással rendelkező ügyfelek részére van lehetőség.

Figyelem! Amennyiben kérelmét elektronikus úton, Ügyfélkapu igénybevételével küldi be, az SZTNH elektronikus úton közli Önnel az eljárás során hozott döntéseit.

  • Hiteles lajstromkivonat: űrlap letölthető   (v1.0.2 2016-01-06)

Az SZTNH az Ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem esetén - térítés ellenében - elektronikus úton küldi meg az igényelt hiteles lajstromkivonatot.

  • Iratbetekintés: űrlap letölthető   (v1.0.2 2017-12-22)

Az SZTNH új iratbetekintési szolgáltatása – megfelelő kérelem és jogosultság igazolása esetén – hozzáférhetővé teszi ügyfelei számára az iparjogvédelmi bejelentések és megadott oltalmak azon iratainak elektronikus változatát, amelyek megtekintése egyedi iratbetekintési kérelem alapján engedélyezhető.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes (nem elektronikus) iratbetekintés eljárási rendje változatlan marad, valamint hogy a bárki által (iratbetekintési kérelem nélkül) megtekinthető iratok feltöltése folyamatosan zajlik. Az ilyen módon nyilvánossá váló iratok az elektronikus nyilvántartásban – a későbbiek során – az ügy adatlapján található PDF ikonra való kattintással lesznek megtekinthetők.

A dokumentumok beszkennelt képének igényléséhez kérjük, lépjen be az e-ügyintézés alkalmazásba. Annak érdekében, hogy az SZTNH el tudja dönteni, Ön valóban jogosult-e az adott iratba való betekintésre, előbb azonosítania kell magát, majd elektronikus iratbetekintési kérelmet kell benyújtania.

Az Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton előterjesztett iratbetekintési kérelem kapcsán hozott döntést az SZTNH elektronikus úton küldi meg Önnek. Amennyiben az SZTNH engedélyezi Önnek a kért iratba történő betekintést, az elektronikus úton megküldött döntésben lesz az az URL, amelyre rákattintva Ön megkapja a hozzáférést a kért, PDF formátumban beszkennelt irat(ok)hoz. A jogosultsággal rendelkező ügyfeleink két hónapig tekinthetik meg az általuk kérelmezett iratokat.

  • járulékos beadványok: űrlap letölthető   (v1.1 2018-03-23)

Hiánypótlások, igazolási kérelmek, határidő hosszabbítás iránti kérelmek benyújtására szolgáló űrlap, mely azokban az elektronikus ügyintézési eljárásokban használhatók, ahol az SZTNH is elektronikusan közli az eljárás során hozott döntéseit.